قیمت روز کامیونت شاسی کاما

کاما 6Ton بدون خواب

otoban-model-icon

سال تولید: 1402

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کامیونت شاسی کاما

کاما 6Ton بدون خواب

در یک نگاه

1402

قیمت منصفانه 1,750,000,000
بالاترین قیمت بازار 1,800,000,000
پایین ترین قیمت بازار 17,000,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کامیونت شاسی کاما

کاما 6Ton بدون خواب

در بازار

1402

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه
% 0
شش ماه
% 0

آگهی های ثبت شده برای کامیونت کاما کاما 6Ton بدون خواب در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
14020سفیدتک محورتوافقی