قیمت روز کامیونت شاسی شاک من

ویرا Y9 شاسی 6T

otoban-model-icon

سال تولید: 1402

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
-10.81%کاهش

کامیونت شاسی شاک من

ویرا Y9 شاسی 6T

در یک نگاه

1402

قیمت منصفانه 1,650,000,000
بالاترین قیمت بازار 1,750,000,000
پایین ترین قیمت بازار 1,550,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کامیونت شاسی شاک من

ویرا Y9 شاسی 6T

در بازار

1402

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه
% 0
شش ماه
% 0