قیمت روز کشنده شاک من

شک‌موتو X5000

otoban-model-icon

سال تولید: 1402

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
-6.6%کاهش

کشنده شاک من

شک‌موتو X5000

در یک نگاه

1402

قیمت منصفانه 4,950,000,000
بالاترین قیمت بازار 5,000,000,000
پایین ترین قیمت بازار 4,900,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده شاک من

شک‌موتو X5000

در بازار

1402

یک هفته
% 0
یک ماه
350,000,000
7.61% افزایش
سه ماه
350,000,000
7.61% افزایش
شش ماه
500,000,000
11.24% افزایش

آگهی های ثبت شده برای کشنده شاک من شک‌موتو X5000 در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
14020سفیدتک محور4,550,000,000
14020سفیدتک محور4,350,000,000