قیمت روز کامیون کمپرسی آمیکو

M 2631 کمپرسی

otoban-model-icon

سال تولید: 1401

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کامیون کمپرسی آمیکو

M 2631 کمپرسی

در یک نگاه

1401

قیمت منصفانه 6,300,000,000
بالاترین قیمت بازار 6,400,000,000
پایین ترین قیمت بازار 6,200,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کامیون کمپرسی آمیکو

M 2631 کمپرسی

در بازار

1401

یک هفته
% 0
یک ماه
400,000,000
6.78% افزایش
سه ماه
900,000,000
16.67% افزایش
شش ماه
950,000,000
17.76% افزایش

آگهی های ثبت شده برای کامیون آمیکو M 2631 کمپرسی در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
14020زردجفت محور5,550,000,000