قیمت صفر و کارکرده پیلسان
کشنده پیلسان
otoban-model-iconC7H 480
otoban-model-iconمدل : 1402
5,250,000,000
تومان
قیمت صفر و کارکرده دیما
کشنده دیما
otoban-model-iconHT 490
otoban-model-iconمدل : 1402
5,300,000,000
تومان
قیمت صفر و کارکرده شاک من
کشنده شاک من
otoban-model-iconویرا Y3
otoban-model-iconمدل : 1402
4,600,000,000
تومان
قیمت صفر و کارکرده دانگ فنگ
کشنده دانگ فنگ
otoban-model-iconKX 480
otoban-model-iconمدل : 1402
4,800,000,000
تومان
قیمت صفر و کارکرده اسکانیا
کشنده اسکانیا
otoban-model-iconR 500
otoban-model-iconمدل : 2019
9,100,000,000
تومان

کشنده پیلسان

C7H 480
otoban-model-icon
مدل
1402
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
5,250,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده پیلسان

C7H 480
otoban-model-icon
مدل
1401
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
5,050,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کامیون پیلسان

C7H 440MT 6x4
otoban-model-icon
مدل
1402
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
5,200,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده پیلسان

C7H 440
otoban-model-icon
مدل
1401
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
4,500,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده دیما

HT 490
otoban-model-icon
مدل
1402
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
5,300,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده دیما

HT 490
otoban-model-icon
مدل
1401
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
5,200,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کامیونت دیما

LR 154 6TS شاسی
otoban-model-icon
مدل
1402
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
1,850,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کامیونت دیما

LR 154 9T شاسی
otoban-model-icon
مدل
1401
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
1,850,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کامیون دیما

MR 285 Chassis
otoban-model-icon
مدل
1401
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
2,800,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده شاک من

شک‌موتو X5000
otoban-model-icon
مدل
1402
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
4,450,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/07

کشنده شاک من

ویرا Y3
otoban-model-icon
مدل
1402
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
4,600,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/07

کامیونت شاک من

ویرا Y9 شاسی 6T
otoban-model-icon
مدل
1402
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
1,650,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده دانگ فنگ

KX 480
otoban-model-icon
مدل
1402
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
4,800,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده دانگ فنگ

KX 520 آرتا
otoban-model-icon
مدل
1402
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
5,150,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده دانگ فنگ

KX 480
otoban-model-icon
مدل
1401
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
4,700,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده فوتون

آئومان H5 460
otoban-model-icon
مدل
1402
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
4,600,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده فوتون

آئومان H4 430
otoban-model-icon
مدل
1402
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
4,150,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده فوتون

امپاور BD 500
otoban-model-icon
مدل
1402
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
4,850,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده فوتون

آئومان H4 430
otoban-model-icon
مدل
1401
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
4,050,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده فوتون

آئومان H5 460
otoban-model-icon
مدل
1401
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
4,500,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده فوتون

امپاور BD 500
otoban-model-icon
مدل
1401
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
4,750,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کامیونت فوتون

آئومارک M4 6T
otoban-model-icon
مدل
1401
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
1,750,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده سی اند سی

Y 120
otoban-model-icon
مدل
1402
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
4,650,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده سی اند سی

Y 120
otoban-model-icon
مدل
1401
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
4,450,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده دافران

H7 480
otoban-model-icon
مدل
1402
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
4,700,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده دافران

H7 480
otoban-model-icon
مدل
1401
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
4,500,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده دایون

N8 430 NEW
otoban-model-icon
مدل
1402
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
4,050,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده دایون

N8 430 NEW
otoban-model-icon
مدل
1401
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
3,950,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده فاو

CA4180 J6 تک
otoban-model-icon
مدل
1402
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
4,150,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده فاو

CA4250 J6 جفت
otoban-model-icon
مدل
1402
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
4,550,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کامیون آمیکو

M 2631 کمپرسی
otoban-model-icon
مدل
1401
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
5,350,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده اسکانیا

S 500
otoban-model-icon
مدل
2022
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
12,500,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده اسکانیا

R 500
otoban-model-icon
مدل
2019
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
9,100,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده اسکانیا

G 410
otoban-model-icon
مدل
1397
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
6,900,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده اسکانیا

R 450
otoban-model-icon
مدل
2018
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
8,500,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده ولوو

FH 500
otoban-model-icon
مدل
2022
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
9,600,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده ولوو

FH 540
otoban-model-icon
مدل
2022
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
10,600,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده ولوو

FH 500
otoban-model-icon
مدل
1397
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
8,300,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده ولوو

FH 460
otoban-model-icon
مدل
1396
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
7,500,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کامیون مرسدس بنز

WHL 1924 شاسی
otoban-model-icon
مدل
1402
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
3,300,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کامیون مرسدس بنز

WHL 2624 شاسی
otoban-model-icon
مدل
1402
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
4,050,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده مرسدس بنز

ACTROS 1851
otoban-model-icon
مدل
2022
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
10,850,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کامیون مرسدس بنز

WHL 1924 شاسی
otoban-model-icon
مدل
1401
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
3,000,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کامیون مرسدس بنز

WHL 2624 شاسی
otoban-model-icon
مدل
1401
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
3,900,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده مرسدس بنز

AXOR 1843
otoban-model-icon
مدل
1393
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
5,400,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده رنو

T 480
otoban-model-icon
مدل
2022
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
8,100,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده رنو

T 480
otoban-model-icon
مدل
2021
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
7,600,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده داف

XF 480
otoban-model-icon
مدل
2022
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
7,700,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده داف

XG 480
otoban-model-icon
مدل
2022
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
8,250,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کشنده داف

XF 105
otoban-model-icon
مدل
1393
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
4,750,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کامیونت جک

جک N721 N90
otoban-model-icon
مدل
1401
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
1,900,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

کامیونت کاما

کاما 6Ton بدون خواب
otoban-model-icon
مدل
1402
otoban-model-icon
قیمت منصفانه بازار
1,750,000,000
تومان
otoban-model-icon
قیمت کارخانه
otoban-model-icon
بروزرسانی
1402/09/05

سوالات متداول

کارشناسی یکی از مواردی است که در زمان فروش خودرو جهت کشف قیمت و ساده تر شدن پروسه فروش نقش به سزایی ایفا می کند در صورتی که قصد فروش دارید به خریداران خودروی شما این امکان را می دهند که چرا باید خودروی شما را خریداری کنند و اگر قصد خرید دارید به شما کمک می کند تا از سلامت خودروی مورد معامله قبل از خرید اطمینان حاصل نمایید و یا هزینه های احتمالی آینده را به دقت در نظر بگیرید، لذا اگر هنوز پاسخ سوالات خود را در خصوص کارشناسی خودروهای سنگین پیدا نکردید می توانید به صورت رایگان با کارشناسان مرکز تماس اتوبان به صورت مستقیم مشاوره دریافت کنید.