اتوبان - مرکز خرید و فروش کشنده - کامیون - کامیونت

ثبت آگهی رایگان

صفحه اصلی
/
قیمت روز خودرو
قیمت پیلسان C7H 480

کشنده پیلسان

C7H 480

مدل: 1403

6,500,000,000

تومان

قیمت دیما HT 490

کشنده دیما

HT 490

مدل: 1403

6,600,000,000

تومان

قیمت دانگ فنگ KX 480

کشنده دانگ فنگ

KX 480

مدل: 1402

5,750,000,000

تومان

قیمت شاک من ویرا Y3

کشنده شاک من

ویرا Y3

مدل: 1402

5,500,000,000

تومان

قیمت دافران H7 480

کشنده دافران

H7 480

مدل: 1402

6,100,000,000

تومان

قیمت فوتون آئومان H5 460

کشنده فوتون

آئومان H5 460

مدل: 1402

5,500,000,000

تومان

قیمت اسکانیا R 500

کشنده اسکانیا

R 500

مدل: 2019

9,000,000,000

تومان

لیست قیمت خودرو

قیمت روز پیلسان

قیمت روز پیلسان

مشاهده لیست

کشنده پیلسان

C7H 480

مدل

1403

قیمت منصفانه بازار

6,500,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده پیلسان

C7H 480

مدل

1402

قیمت منصفانه بازار

6,400,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده پیلسان

C7H 480

مدل

1401

قیمت منصفانه بازار

6,200,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کامیون پیلسان

C7H 440MT 6x4

مدل

1402

قیمت منصفانه بازار

5,300,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده پیلسان

C7H 440

مدل

1401

قیمت منصفانه بازار

4,950,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

قیمت روز دیما

قیمت روز دیما

مشاهده لیست

کشنده دیما

HT 490

مدل

1403

قیمت منصفانه بازار

6,600,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/03/30

کشنده دیما

HT 490

مدل

1402

قیمت منصفانه بازار

6,500,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده دیما

HT 490

مدل

1401

قیمت منصفانه بازار

6,300,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کامیونت دیما

LR 154 6TS شاسی

مدل

1402

قیمت منصفانه بازار

2,200,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کامیون دیما

MR 285 Chassis

مدل

1401

قیمت منصفانه بازار

3,400,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کامیونت دیما

LR 154 9T شاسی

مدل

1401

قیمت منصفانه بازار

2,000,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

قیمت روز شاک من

قیمت روز شاک من

مشاهده لیست

کشنده شاک من

ویرا Y3

مدل

1402

قیمت منصفانه بازار

5,500,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کامیونت شاک من

ویرا Y9 6T

مدل

1402

قیمت منصفانه بازار

2,050,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده شاک من

شکموتو X5000

مدل

1402

قیمت منصفانه بازار

5,800,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

قیمت روز دانگ فنگ

قیمت روز دانگ فنگ

مشاهده لیست

کشنده دانگ فنگ

KX 480

مدل

1402

قیمت منصفانه بازار

5,750,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده دانگ فنگ

KX 520 آرتا

مدل

1402

قیمت منصفانه بازار

6,150,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده دانگ فنگ

KX 480

مدل

1401

قیمت منصفانه بازار

5,550,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

قیمت روز فوتون

قیمت روز فوتون

مشاهده لیست

کشنده فوتون

آئومان H5 460

مدل

1402

قیمت منصفانه بازار

5,500,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده فوتون

امپاور BD 500

مدل

1402

قیمت منصفانه بازار

6,000,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده فوتون

آئومان H4 430

مدل

1402

قیمت منصفانه بازار

4,950,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده فوتون

آئومان H4 430

مدل

1401

قیمت منصفانه بازار

4,750,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کامیونت فوتون

آئومارک M4 6T

مدل

1401

قیمت منصفانه بازار

1,950,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده فوتون

امپاور BD 500

مدل

1401

قیمت منصفانه بازار

5,800,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده فوتون

آئومان H5 460

مدل

1401

قیمت منصفانه بازار

4,600,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

قیمت روز سی اند سی

قیمت روز سی اند سی

مشاهده لیست

کشنده سی اند سی

Y 120

مدل

1402

قیمت منصفانه بازار

5,550,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده سی اند سی

Y 120

مدل

1401

قیمت منصفانه بازار

5,350,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

قیمت روز دافران

قیمت روز دافران

مشاهده لیست

کشنده دافران

H7 480

مدل

1402

قیمت منصفانه بازار

6,100,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده دافران

H7 480

مدل

1401

قیمت منصفانه بازار

5,900,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

قیمت روز دایون

قیمت روز دایون

مشاهده لیست

کشنده دایون

N8 430 NEW

مدل

1402

قیمت منصفانه بازار

4,500,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده دایون

N8 430 NEW

مدل

1401

قیمت منصفانه بازار

4,300,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

قیمت روز فاو

قیمت روز فاو

مشاهده لیست

کشنده فاو

CA4180 J6 تک

مدل

1402

قیمت منصفانه بازار

4,950,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده فاو

CA4250 J6 جفت

مدل

1402

قیمت منصفانه بازار

5,950,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

قیمت روز آمیکو

قیمت روز آمیکو

مشاهده لیست

کامیون آمیکو

M 2631 کمپرسی

مدل

1401

قیمت منصفانه بازار

6,300,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

قیمت روز اسکانیا

قیمت روز اسکانیا

مشاهده لیست

کشنده اسکانیا

S 500

مدل

2022

قیمت منصفانه بازار

13,000,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده اسکانیا

R 500

مدل

2019

قیمت منصفانه بازار

9,000,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده اسکانیا

G 410

مدل

1397

قیمت منصفانه بازار

7,500,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده اسکانیا

R 450

مدل

2018

قیمت منصفانه بازار

8,200,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

قیمت روز ولوو

قیمت روز ولوو

مشاهده لیست

کشنده ولوو

FH 500

مدل

2022

قیمت منصفانه بازار

11,500,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده ولوو

FH 540

مدل

2022

قیمت منصفانه بازار

10,800,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده ولوو

FH 500

مدل

1397

قیمت منصفانه بازار

10,500,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده ولوو

FH 460

مدل

1396

قیمت منصفانه بازار

7,800,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

قیمت روز مرسدس بنز

قیمت روز مرسدس بنز

مشاهده لیست

کامیون مرسدس بنز

WHL 1924 شاسی

مدل

1402

قیمت منصفانه بازار

3,800,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کامیون مرسدس بنز

WHL 2624 شاسی

مدل

1402

قیمت منصفانه بازار

5,950,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده مرسدس بنز

ACTROS 1851

مدل

2022

قیمت منصفانه بازار

11,800,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کامیون مرسدس بنز

WHL 1924 شاسی

مدل

1401

قیمت منصفانه بازار

3,600,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کامیون مرسدس بنز

WHL 2624 شاسی

مدل

1401

قیمت منصفانه بازار

5,750,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده مرسدس بنز

AXOR 1843

مدل

1393

قیمت منصفانه بازار

5,500,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

قیمت روز رنو

قیمت روز رنو

مشاهده لیست

کشنده رنو

T 480

مدل

2022

قیمت منصفانه بازار

8,600,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده رنو

T 480

مدل

2021

قیمت منصفانه بازار

8,400,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

قیمت روز داف

قیمت روز داف

مشاهده لیست

کشنده داف

XF 480

مدل

2022

قیمت منصفانه بازار

7,800,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده داف

XG 480

مدل

2022

قیمت منصفانه بازار

8,250,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

کشنده داف

XF 105

مدل

1393

قیمت منصفانه بازار

4,750,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

قیمت روز جک

قیمت روز جک

مشاهده لیست

کامیونت جک

N721 N90

مدل

1401

قیمت منصفانه بازار

2,200,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

قیمت روز کاما

قیمت روز کاما

مشاهده لیست

کامیونت کاما

6Ton بدون خواب

مدل

1402

قیمت منصفانه بازار

2,000,000,000

قیمت کارخانه

-

آخرین به روز رسانی

1403/02/30

سوالات متداول

در حال حاضر کامیون اسکانیا S500 گرانترین کشنده ی موجود در کشور هست. بعد از آن میتوان به ولوو FH540 و ولوو FH500 و مرسدس بنز آکتروس 1851 اشاره کرد. قیمت کشنده های داف XF و رنو T تقریبا در یک سطح میباشد. به لحاظ پر فروش بودن در ایران، ولوو به علت وفور قطعات و خدمات پس از فروش مناسب و از همه مهمتر واردات گسترده، در رتبه ی 1 قرار دارد.

سرویس خرید سفارشی اتوبان به منظور کاهش هزینه ها و همچنین صرفه جویی در زمان پروسه پیدا کردن خودروی سنگین مطلوب می باشد، لذا کارشناسان اتوبان به جای شما به دنبال خودروی مورد نظر خواهند گشت و شما در این زمان می توانید به فعالیت های روزمره خود بدون دغدغه ادامه داده و مسئولیت پیدا کردن خودروی دلخواه خود را به کارشناسان اتوبان بسپارید. اگر هنوز پاسخ سوالات خود را در خصوص سرویس خرید سفارشی خودروهای سنگین پیدا نکردید می توانید به صورت رایگان با کارشناسان مرکز تماس اتوبان به صورت مستقیم مشاوره دریافت کنید.

برقراری ارتباط با اتوبان