قیمت روز کشنده سی اند سی

Y 120

otoban-model-icon

سال تولید: 1401

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کشنده سی اند سی

Y 120

در یک نگاه

1401

قیمت منصفانه 4,400,000,000
بالاترین قیمت بازار 4,500,000,000
پایین ترین قیمت بازار 4,300,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده سی اند سی

Y 120

در بازار

1401

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه
% 0
شش ماه
-50,000,000
-1.12% کاهش

آگهی های ثبت شده برای کشنده سی اند سی Y 120 در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
13931182500سفیدتک محور3,800,000,000