قیمت روز کشنده سی اند سی

Y 120

otoban-model-icon

سال تولید: 1402

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کشنده سی اند سی

Y 120

در یک نگاه

1402

قیمت منصفانه 5,400,000,000
بالاترین قیمت بازار 5,500,000,000
پایین ترین قیمت بازار 5,300,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده سی اند سی

Y 120

در بازار

1402

یک هفته
% 0
یک ماه
700,000,000
14.89% افزایش
سه ماه
850,000,000
18.68% افزایش
شش ماه
750,000,000
16.13% افزایش

آگهی های ثبت شده برای کشنده سی اند سی Y 120 در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
13931182500سفیدتک محور3,800,000,000