قیمت روز کشنده دافران

H7 480

otoban-model-icon

سال تولید: 1401

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کشنده دافران

H7 480

در یک نگاه

1401

قیمت منصفانه 4,500,000,000
بالاترین قیمت بازار 4,550,000,000
پایین ترین قیمت بازار 4,450,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده دافران

H7 480

در بازار

1401

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه
% 0
شش ماه
% 0

آگهی های ثبت شده برای کشنده دافران H7 480 در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
14020سفیدتک محور4,900,000,000
14020سفیدتک محورتوافقی
14010سفیدتک محور4,250,000,000
14010سفیدتک محور5,200,000,000