قیمت روز کشنده داف

XG 480

otoban-model-icon

سال تولید: 2022

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کشنده داف

XG 480

در یک نگاه

2022

قیمت منصفانه 8,250,000,000
بالاترین قیمت بازار 8,300,000,000
پایین ترین قیمت بازار 8,200,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده داف

XG 480

در بازار

2022

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه
% 0
شش ماه
% 0

آگهی های ثبت شده برای کشنده داف XG 480 در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
20200سفیدتک محور6,600,000,000