قیمت روز کشنده دایون

N8 430 NEW

otoban-model-icon

سال تولید: 1401

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کشنده دایون

N8 430 NEW

در یک نگاه

1401

قیمت منصفانه 4,100,000,000
بالاترین قیمت بازار 4,150,000,000
پایین ترین قیمت بازار 4,050,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده دایون

N8 430 NEW

در بازار

1401

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه
150,000,000
3.8% افزایش
شش ماه
150,000,000
3.8% افزایش

آگهی های ثبت شده برای کشنده دایون N8 430 NEW در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
140240000سفیدتک محور4,950,000,000
1400293000قرمزتک محور3,600,000,000
1400382500قرمزتک محور3,700,000,000
1400380سفیدجفت محور3,350,000,000
1400192500سفیدتک محور3,550,000,000
14020سفیدتک محورتوافقی