قیمت روز کشنده دانگ فنگ

KX 480

otoban-model-icon

سال تولید: 1402

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کشنده دانگ فنگ

KX 480

در یک نگاه

1402

قیمت منصفانه 5,700,000,000
بالاترین قیمت بازار 575,000,000
پایین ترین قیمت بازار 5,650,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده دانگ فنگ

KX 480

در بازار

1402

یک هفته
% 0
یک ماه
700,000,000
14% افزایش
سه ماه
850,000,000
17.53% افزایش
شش ماه
900,000,000
18.75% افزایش

آگهی های ثبت شده برای کشنده دانگ فنگ KX 480 در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
1402130000سفیدتک محور4,730,000,000
1402202500سفیدتک محور4,830,000,000
20220سفیدتک محور4,900,000,000