قیمت روز کشنده دانگ فنگ

KX 520 آرتا

otoban-model-icon

سال تولید: 1402

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
875%افزایش

کشنده دانگ فنگ

KX 520 آرتا

در یک نگاه

1402

قیمت منصفانه 5,850,000,000
بالاترین قیمت بازار 5,900,000,000
پایین ترین قیمت بازار 5,800,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده دانگ فنگ

KX 520 آرتا

در بازار

1402

یک هفته
% 0
یک ماه
450,000,000
8.33% افزایش
سه ماه
650,000,000
12.5% افزایش
شش ماه
700,000,000
13.59% افزایش

آگهی های ثبت شده برای کشنده دانگ فنگ KX 520 آرتا در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
14020سفیدتک محور5,800,000,000