قیمت روز کشنده فاو

CA4180 J6 تک

otoban-model-icon

سال تولید: 1402

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کشنده فاو

CA4180 J6 تک

در یک نگاه

1402

قیمت منصفانه 4,600,000,000
بالاترین قیمت بازار 4,650,000,000
پایین ترین قیمت بازار 4,550,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده فاو

CA4180 J6 تک

در بازار

1402

یک هفته
200,000,000
4.55% افزایش
یک ماه
300,000,000
6.98% افزایش
سه ماه
300,000,000
6.98% افزایش
شش ماه
450,000,000
10.84% افزایش

آگهی های ثبت شده برای کشنده فاو CA4180 J6 تک در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
1397900000سفیدتک محور3,500,000,000
1396852500سفیدتک محور4,350,000,000