قیمت روز کشنده فاو

CA4250 J6 جفت

otoban-model-icon

سال تولید: 1402

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کشنده فاو

CA4250 J6 جفت

در یک نگاه

1402

قیمت منصفانه 5,800,000,000
بالاترین قیمت بازار 5,850,000,000
پایین ترین قیمت بازار 5,750,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده فاو

CA4250 J6 جفت

در بازار

1402

یک هفته
500,000,000
9.43% افزایش
یک ماه
1,000,000,000
20.83% افزایش
سه ماه
1,150,000,000
24.73% افزایش
شش ماه
1,250,000,000
27.47% افزایش

آگهی های ثبت شده برای کشنده فاو CA4250 J6 جفت در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
13945000000سفیدجفت محور3,400,000,000
13961712500سفیدتک محور4,300,000,000