قیمت روز کامیونت شاسی فوتون

آئومارک M4 6T

otoban-model-icon

سال تولید: 1401

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کامیونت شاسی فوتون

آئومارک M4 6T

در یک نگاه

1401

قیمت منصفانه 1,950,000,000
بالاترین قیمت بازار 2,000,000,000
پایین ترین قیمت بازار 1,900,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کامیونت شاسی فوتون

آئومارک M4 6T

در بازار

1401

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه
200,000,000
11.43% افزایش
شش ماه
200,000,000
11.43% افزایش

آگهی های ثبت شده برای کامیونت فوتون آئومارک M4 6T در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
14020سفیدتک محور1,750,000,000