قیمت روز کشنده فوتون

آئومان H4 430

otoban-model-icon

سال تولید: 1402

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
-4.08%کاهش

کشنده فوتون

آئومان H4 430

در یک نگاه

1402

قیمت منصفانه 4,700,000,000
بالاترین قیمت بازار 4,750,000,000
پایین ترین قیمت بازار 4,650,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده فوتون

آئومان H4 430

در بازار

1402

یک هفته
% 0
یک ماه
200,000,000
4.44% افزایش
سه ماه
550,000,000
13.25% افزایش
شش ماه
550,000,000
13.25% افزایش

آگهی های ثبت شده برای کشنده فوتون آئومان H4 430 در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
14020سفیدتک محور4,300,000,000
14020سفیدتک محور2,200,000,000