قیمت روز کشنده فوتون

آئومان H5 460

otoban-model-icon

سال تولید: 1401

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کشنده فوتون

آئومان H5 460

در یک نگاه

1401

قیمت منصفانه 4,600,000,000
بالاترین قیمت بازار 4,650,000,000
پایین ترین قیمت بازار 4,550,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده فوتون

آئومان H5 460

در بازار

1401

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه
100,000,000
2.22% افزایش
شش ماه
100,000,000
2.22% افزایش

آگهی های ثبت شده برای کشنده فوتون آئومان H5 460 در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
14020سفیدتک محور4,670,000,000
14020سفیدتک محور4,420,000,000
14020سفیدتک محورتوافقی
14010سفیدجفت محور5,500,000,000
14010سفیدتک محور5,200,000,000