قیمت روز کشنده فوتون

امپاور BD 500

otoban-model-icon

سال تولید: 1401

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کشنده فوتون

امپاور BD 500

در یک نگاه

1401

قیمت منصفانه 4,950,000,000
بالاترین قیمت بازار 5,000,000,000
پایین ترین قیمت بازار 4,900,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده فوتون

امپاور BD 500

در بازار

1401

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه
200,000,000
4.21% افزایش
شش ماه
200,000,000
4.21% افزایش

آگهی های ثبت شده برای کشنده فوتون امپاور BD 500 در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
14010سفیدتک محور4,600,000,000
14010سفیدتک محور5,500,000,000
14010سفیدتک محور5,700,000,000