قیمت روز کامیون شاسی مرسدس بنز

WHL 1924 شاسی

otoban-model-icon

سال تولید: 1402

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کامیون شاسی مرسدس بنز

WHL 1924 شاسی

در یک نگاه

1402

قیمت منصفانه 3,400,000,000
بالاترین قیمت بازار 3,500,000,000
پایین ترین قیمت بازار 3,300,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کامیون شاسی مرسدس بنز

WHL 1924 شاسی

در بازار

1402

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه
100,000,000
3.03% افزایش
شش ماه
100,000,000
3.03% افزایش