قیمت روز کامیون شاسی مرسدس بنز

WHL 2624 شاسی

otoban-model-icon

سال تولید: 1401

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کامیون شاسی مرسدس بنز

WHL 2624 شاسی

در یک نگاه

1401

قیمت منصفانه 4,100,000,000
بالاترین قیمت بازار 4,200,000,000
پایین ترین قیمت بازار 4,000,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کامیون شاسی مرسدس بنز

WHL 2624 شاسی

در بازار

1401

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه
200,000,000
5.13% افزایش
شش ماه
200,000,000
5.13% افزایش