قیمت روز کشنده مرسدس بنز

ACTROS 1851

otoban-model-icon

سال تولید: 2022

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کشنده مرسدس بنز

ACTROS 1851

در یک نگاه

2022

قیمت منصفانه 10,850,000,000
بالاترین قیمت بازار 10,950,000,000
پایین ترین قیمت بازار 10,750,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده مرسدس بنز

ACTROS 1851

در بازار

2022

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه
% 0
شش ماه
% 0

آگهی های ثبت شده برای کشنده مرسدس بنز ACTROS 1851 در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
20121202500کرمتک محور6,050,000,000
20210قرمزتک محور11,000,000,000