قیمت روز کشنده مرسدس بنز

AXOR 1843

otoban-model-icon

سال تولید: 1393

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کشنده مرسدس بنز

AXOR 1843

در یک نگاه

1393

قیمت منصفانه 5,400,000,000
بالاترین قیمت بازار 5,500,000,000
پایین ترین قیمت بازار 5,300,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده مرسدس بنز

AXOR 1843

در بازار

1393

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه
% 0
شش ماه
% 0

آگهی های ثبت شده برای کشنده مرسدس بنز AXOR 1843 در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
13891402500سفیدتک محور4,500,000,000
13871900سفیدتک محور5,500,000,000