قیمت روز کامیون کمپرسی پیلسان

C7H 440MT 6x4

otoban-model-icon

سال تولید: 1402

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کامیون کمپرسی پیلسان

C7H 440MT 6x4

در یک نگاه

1402

قیمت منصفانه 5,300,000,000
بالاترین قیمت بازار 5,400,000,000
پایین ترین قیمت بازار 5,200,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کامیون کمپرسی پیلسان

C7H 440MT 6x4

در بازار

1402

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه
100,000,000
1.92% افزایش
شش ماه
100,000,000
1.92% افزایش