قیمت روز کشنده پیلسان

C7H 440

otoban-model-icon

سال تولید: 1401

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کشنده پیلسان

C7H 440

در یک نگاه

1401

قیمت منصفانه 4,800,000,000
بالاترین قیمت بازار 4,850,000,000
پایین ترین قیمت بازار 4,750,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده پیلسان

C7H 440

در بازار

1401

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه
300,000,000
6.67% افزایش
شش ماه
300,000,000
6.67% افزایش