قیمت روز کشنده پیلسان

C7H 480

otoban-model-icon

سال تولید: 1402

بروزرسانی: 1403/02/02
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
-1.59%کاهش

کشنده پیلسان

C7H 480

در یک نگاه

1402

قیمت منصفانه 6,200,000,000
بالاترین قیمت بازار 6,250,000,000
پایین ترین قیمت بازار 6,150,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده پیلسان

C7H 480

در بازار

1402

یک هفته
% 0
یک ماه
450,000,000
7.83% افزایش
سه ماه
800,000,000
14.81% افزایش
شش ماه
950,000,000
18.1% افزایش

آگهی های ثبت شده برای کشنده پیلسان C7H 480 در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
14020سفیدتک محور5,180,000,000
14020سفیدتک محور5,450,000,000
14020سفیدتک محورتوافقی