قیمت روز کشنده پیلسان

C7H 480

otoban-model-icon

سال تولید: 1403

بروزرسانی: 1403/02/02
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کشنده پیلسان

C7H 480

در یک نگاه

1403

قیمت منصفانه 6,350,000,000
بالاترین قیمت بازار 6,400,000,000
پایین ترین قیمت بازار 6,300,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده پیلسان

C7H 480

در بازار

1403

یک هفته
% 0
یک ماه% 0
سه ماه% 0
شش ماه% 0

آگهی های ثبت شده برای کشنده پیلسان C7H 480 در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
14020سفیدتک محور5,180,000,000
14020سفیدتک محور5,450,000,000
14020سفیدتک محورتوافقی