قیمت روز کشنده رنو

T 480

otoban-model-icon

سال تولید: 2022

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
-1.22%کاهش

کشنده رنو

T 480

در یک نگاه

2022

قیمت منصفانه 8,100,000,000
بالاترین قیمت بازار 8,200,000,000
پایین ترین قیمت بازار 8,000,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده رنو

T 480

در بازار

2022

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه
% 0
شش ماه
% 0

آگهی های ثبت شده برای کشنده رنو T 480 در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
20230سفیدتک محور8,700,000,000
20220زردتک محورتوافقی
14010سفیدتک محور8,400,000,000
1398442500مشکیتک محور8,500,000,000
14010قرمزتک محور9,500,000,000
1398333000سفیدتک محورتوافقی
1398330000طوسیتک محور7,800,000,000
1399300000سفیدتک محور4,350,000,000