قیمت روز کشنده اسکانیا

G 410

otoban-model-icon

سال تولید: 1397

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کشنده اسکانیا

G 410

در یک نگاه

1397

قیمت منصفانه 6,900,000,000
بالاترین قیمت بازار 7,000,000,000
پایین ترین قیمت بازار 6,800,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده اسکانیا

G 410

در بازار

1397

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه
% 0
شش ماه
% 0