قیمت روز کشنده اسکانیا

R 450

otoban-model-icon

سال تولید: 2018

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کشنده اسکانیا

R 450

در یک نگاه

2018

قیمت منصفانه 8,200,000,000
بالاترین قیمت بازار 8,300,000,000
پایین ترین قیمت بازار 8,100,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده اسکانیا

R 450

در بازار

2018

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه
% 0
شش ماه
-300,000,000
-3.53% کاهش