قیمت روز کشنده اسکانیا

R 500

otoban-model-icon

سال تولید: 2019

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کشنده اسکانیا

R 500

در یک نگاه

2019

قیمت منصفانه 9,000,000,000
بالاترین قیمت بازار 9,100,000,000
پایین ترین قیمت بازار 8,900,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده اسکانیا

R 500

در بازار

2019

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه
% 0
شش ماه
-100,000,000
-1.1% کاهش

آگهی های ثبت شده برای کشنده اسکانیا R 500 در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
1398400000مشکیتک محور10,500,000,000