قیمت روز کشنده شاک من

ویرا Y3

otoban-model-icon

سال تولید: 1402

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
-3.85%کاهش

کشنده شاک من

ویرا Y3

در یک نگاه

1402

قیمت منصفانه 5,000,000,000
بالاترین قیمت بازار 5,100,000,000
پایین ترین قیمت بازار 4,900,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده شاک من

ویرا Y3

در بازار

1402

یک هفته
% 0
یک ماه
350,000,000
7.53% افزایش
سه ماه
350,000,000
7.53% افزایش
شش ماه
600,000,000
13.64% افزایش

آگهی های ثبت شده برای کشنده شاک من ویرا Y3 در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
14020سفیدتک محور4,550,000,000