قیمت روز کشنده ولوو

FH 460

otoban-model-icon

سال تولید: 1396

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کشنده ولوو

FH 460

در یک نگاه

1396

قیمت منصفانه 7,700,000,000
بالاترین قیمت بازار 7,800,000,000
پایین ترین قیمت بازار 7,600,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده ولوو

FH 460

در بازار

1396

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه
% 0
شش ماه
200,000,000
2.67% افزایش

آگهی های ثبت شده برای کشنده ولوو FH 460 در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
13950سفیدجفت محور12,000,000,000
138422000000سفیدتک محور5,000,000,000
13961100000سفیدجفت محور8,200,000,000
13950سفیدجفت محور12,000,000,000
13822500سفیدتک محور5,700,000,000
13812500000سفیدتک محور4,850,000,000
13821200000سفیدتک محورتوافقی