قیمت روز کشنده ولوو

FH 500

otoban-model-icon

سال تولید: 1397

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کشنده ولوو

FH 500

در یک نگاه

1397

قیمت منصفانه 9,300,000,000
بالاترین قیمت بازار 9,400,000,000
پایین ترین قیمت بازار 9,200,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده ولوو

FH 500

در بازار

1397

یک هفته
% 0
یک ماه
900,000,000
10.71% افزایش
سه ماه
900,000,000
10.71% افزایش
شش ماه
1,000,000,000
12.05% افزایش

آگهی های ثبت شده برای کشنده ولوو FH 500 در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
20230سفیدتک محور10,700,000,000
20230سفیدتک محور10,700,000,000
2020490000سفیدتک محور4,100,000,000
2022162500سفیدتک محور9,000,000,000
2022100000سفیدتک محور9,700,000,000
2021260سفیدتک محور8,800,000,000
20220سفیدتک محور10,500,000,000
14010سفیدتک محور9,500,000,000
14010مشکیتک محورتوافقی
14010سفیدتک محور9,000,000,000
1398320آبیتک محور9,000,000,000
1400122500آبی کاربنیتک محور11,000,000,000
1398420سفیدتک محور8,300,000,000
1400115000آبی کاربنیجفت محور10,600,000,000
14010قرمزتک محور7,500,000,000
14010سفیدتک محور12,100,000,000
1397600000سفیدتک محور8,200,000,000