قیمت روز کشنده داف

XF 105

otoban-model-icon

سال تولید: 1393

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کشنده داف

XF 105

در یک نگاه

1393

قیمت منصفانه 4,750,000,000
بالاترین قیمت بازار 4,800,000,000
پایین ترین قیمت بازار 4,700,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده داف

XF 105

در بازار

1393

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه
% 0
شش ماه
% 0