قیمت روز کامیونت شاسی دیما

LR 154 6TS شاسی

otoban-model-icon

سال تولید: 1402

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کامیونت شاسی دیما

LR 154 6TS شاسی

در یک نگاه

1402

قیمت منصفانه 1,900,000,000
بالاترین قیمت بازار 1,950,000,000
پایین ترین قیمت بازار 1,850,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کامیونت شاسی دیما

LR 154 6TS شاسی

در بازار

1402

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه
150,000,000
8.57% افزایش
شش ماه
50,000,000
2.7% افزایش