قیمت روز کامیونت شاسی دیما

LR 154 9T شاسی

otoban-model-icon

سال تولید: 1401

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کامیونت شاسی دیما

LR 154 9T شاسی

در یک نگاه

1401

قیمت منصفانه 2,000,000,000
بالاترین قیمت بازار 2,050,000,000
پایین ترین قیمت بازار 1,950,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کامیونت شاسی دیما

LR 154 9T شاسی

در بازار

1401

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه
150,000,000
8.11% افزایش
شش ماه
150,000,000
8.11% افزایش

آگهی های ثبت شده برای کامیونت دیما LR 154 9T شاسی در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
14020سفیدتک محور1,750,000,000
14020سفیدتک محور1,850,000,000
14020سفیدتک محورتوافقی
14010سفیدتک محور2,300,000,000