قیمت روز کامیون شاسی دیما

MR 285 Chassis

otoban-model-icon

سال تولید: 1401

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کامیون شاسی دیما

MR 285 Chassis

در یک نگاه

1401

قیمت منصفانه 31,500,000,000
بالاترین قیمت بازار 3,200,000,000
پایین ترین قیمت بازار 3,100,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کامیون شاسی دیما

MR 285 Chassis

در بازار

1401

یک هفته
% 0
یک ماه
% 0
سه ماه% 0
شش ماه% 0

آگهی های ثبت شده برای کامیون دیما MR 285 Chassis در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
14010سفیدتک محورتوافقی