قیمت روز کشنده دیما

HT 490

otoban-model-icon

سال تولید: 1402

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
-1.54%کاهش

کشنده دیما

HT 490

در یک نگاه

1402

قیمت منصفانه 6,400,000,000
بالاترین قیمت بازار 6,500,000,000
پایین ترین قیمت بازار 6,300,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده دیما

HT 490

در بازار

1402

یک هفته
% 0
یک ماه
800,000,000
14.29% افزایش
سه ماه
1,100,000,000
20.75% افزایش
شش ماه
1,100,000,000
20.75% افزایش

آگهی های ثبت شده برای کشنده دیما HT 490 در

اتوبان

سال تولیدکارکردرنگمحورقیمتجزییات
1401228000سفیدتک محور4,850,000,000
20230سفیدتک محور5,190,000,000
14020سفیدتک محور5,300,000,000
14020سفیدتک محور5,400,000,000
14020سفیدتک محورتوافقی
14010سفیدتک محور6,350,000,000
14020سفیدتک محور5,770,000,000
14010سفیدتک محور6,100,000,000