قیمت روز کشنده ولوو

FH 540

otoban-model-icon

سال تولید: 2022

بروزرسانی: 1403/01/26
قیمت روز کارخانه:
0 %
قیمت روز بازار:
% 0

کشنده ولوو

FH 540

در یک نگاه

2022

قیمت منصفانه 10,800,000,000
بالاترین قیمت بازار 11,000,000,000
پایین ترین قیمت بازار 10,600,000,000
قیمت کارخانه

عملکرد قیمت کشنده ولوو

FH 540

در بازار

2022

یک هفته
% 0
یک ماه
200,000,000
1.89% افزایش
سه ماه
200,000,000
1.89% افزایش
شش ماه
200,000,000
1.89% افزایش