۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

نمونه متن دادخواست مطالبه خسارت افت قیمت خودرو از بیمه

وقوع تصادفات شهری و جاده‌ای، حادثه‌ای تلخ و ناگوار است که می‌تواند صدمات مالی و جانی به دنبال داشته باشد. مطمئناً حتی اگر رخ دادن تصادف با مصدوم شدن و تلفات هم همراه نباشد، اما خسارت وارده به خودروها، گزینه‌ای است که تلخی آن تا مدت‌ها ذهن مالکین را درگیر خواهد کرد. متاسفانه باتوجه به کیفیت نازل خودروهای تولیدی در ایران، مقوله دوام و ایمنی آن‌ها برای چندین دهه است که مقوله تصادفات را پر رنگ جلوه می‌دهد. ضمن اینکه شرایط جاده‌های ایران نیز از سطح مطلوب و استاندارد جهانی، فاصله بسیار زیادی دارد. حال اگر تصادف رخ داد و به علت آسیب رسیدن به بخش‌هایی از خودرو، قیمت آن دچار افت گردید، آن وقت چه باید کرد؟ در این رابطه، مالک خودرو می‌باید تا با استفاده از فرم خاصی، نمونه دادخواست افت قیمت خودرو از بیمه را تنظیم نموده و با استفاده از شیوه‌های قانونی مربوطه، خسارت خود را مطالبه کند. در ادامه، گزینه‌ها و مفاد نمونه دادخواست مطالبه خسارت افت قیمت خودرو را بیشتر بررسی کرده و به سوالات احتمالی نیز پاسخ خواهیم داد.

image1 3

افت قیمت خودرو و دریافت خسارت مربوطه


اگر در اثر تصادف، خودرو آسیب ببیند، افت قیمت آن و دریافت خسارت، قابل انجام است. ضمن اینکه، اگر در یک تصادف، خودروها آسیب دیده و اشخاص صدمه‌ای نبینند، این نوع تصادف از نوع غیرجرحی است. این نوع تصادف کمی چالش برانگیز خواهد بود. بدین صورت که تعیین میزان خسارت خودرو و افت قیمت مربوط به آن، تاحدودی مشکل خواهد بود. اما در ادامه باید بررسی شود که کدام خسارت‌ها، جزو افت قیمت خودرو به حساب می‌آیند. قبل از اینکه نمونه دادخواست مطالبه افت قیمت خودرو از بیمه تنظیم شود، نیاز به انجام کارشناسی توسط بیمه است. زیرا از نظر عرفی، شرکت‌های بیمه، درخصوص پرداخت خسارت جهت افت قیمت خودرو، تعهدی ندارند. زیرا این مورد در قانون بیمه شخص ثالث عنوان شده که خسارت مالی بر اساس نوع بیمه و میزان پوشش مالی آن، قابل پرداخت خواهد بود.

این مورد برای بیمه بدنه نیز صدق کرده و هزینه‌های مربوط نیز پرداخت خواهد شد. اما در هیچکدام از بیمه نامه‌های مورد اشاره، به پرداخت خسارت جهت افت قیمت خودرو، اشاره‌ای نشده است. لذا، پرداخت این خسارت و افت قیمت خودرو، می‌باید از طرف راننده مقصر انجام شود. اشاره به این نکته الزامی است که در برخی از موارد دیده شده که راننده مقصر، پس از پرداخت خسارت، با انجام شکایتی مبلغ پرداخت شده را از بیمه دریافت کرده است. زیرا براساس ماده ۲ قانون شخص ثالث، شرکت بیمه باید به جبران خسارات مالی و بدنی شخص ثالث پرداخته و در این خصوص، افت قیمت خودرو مستثنی نیست.

image2 5

نحوه دریافت خسارت افت قیمت خودرو


باتوجه به برخی از شرایط عنوان شده در هنگام تصادف و دریافت خسارت افت قیمت خودرو، در اینجا پرسشی مطرح می‌شود که چگونه می‌توان نمونه دادخواست افت قیمت خودرو را تنظیم و خسارت افت قیمت را دریافت کرد. در این خصوص، دو شیوه برای تنظیم نمونه دادخواست افت قیمت خودرو وجود دارد:

  1. انجام توافقات بین راننده مقصر و راننده آسیب دیده: در این حالت، راننده مقصر و راننده آسیب دیده، جهت خسارت افت قیمت خودرو بر سر مبلغی توافق کرده و پس از آن، شخص مقصر مبلغ موردنظر را به راننده آسیب دیده پرداخت خواهد کرد.
  2. گزینه شورای حل اختلاف: در صورتی که راننده آسیب دیده و مقصر به توافق نرسند، راننده آسیب دیده می‌باید نمونه دادخواست افت قیمت خودرو از بیمه را به شورای حل اختلاف ارسال نماید. پس از آن، توسط مقام قاضی و برای تعیین میزان خسارت، کارشناسی تعیین خواهد شد. در این خصوص، دو مسئله مطرح است: اگر خسارت تعیین شده کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال باشد، راننده آسیب دیده باید برای این مورد دادخواستی را علیه راننده مقصر در شورای حل اختلاف تعیین کرده و رقمی را که کارشناس برای خسارت عنوان کرده، در نمونه دادخواست مطالبه خسارت افت قیمت خودرو خود بنویسد. اما اگر میزان خسارت بیش از ۲۰۰ میلیون ریال باشد، راننده آسیب دیده باید همین کار را در دادگاه انجام دهد.

در زمان تهیه نمونه دادخواست افت قیمت خودرو باید به این نکته توجه داشت که چه نوع خساراتی جزو افت قیمت خودرو محسوب شده و قابل مطالبه هستند؟ بنابراین، کارشناس مربوطه بخش‌هایی که تاثیر ویژه‌ای در افت قیمت خودرو دارند، مورد بررسی قرار می‌دهد تا ببیند آیا به آن‌ها خسارتی وارد شده یا خیر. هزینه‌هایی مانند رنگ کاری براساس عمق بدنه صدمه وارده، بازسازی مجدد، وسعت رنگ شدگی و مواردی از این دست، در نظر گرفته خواهند شد. ضمن اینکه، خساراتی که به درب موتور، قطعات بدنه، گلگیرهای جلو و… وارد می‌شوند، در میزان ارزش خودرو و افت قیمت آن تاثیر ویژه‌ای دارند؛ زیرا پروسه تعمیر و تعویض چنین قطعاتی، زمان‌بر و پرهزینه است که در افت قیمت خودرو، کاملاً تاثیرگذار خواهند بود.

image3 3

مدارک موردنیاز برای دریافت خسارت افت قیمت خودرو


جهت اقدام برای دریافت خسارت افت قیمت خودرو، مدارک و گزینه‌های ذیل، مورد نیاز هستند:

  1. کروکی تصادف
  2. شهادت شهود یا استشهادیه محلی
  3. تصاویر خودرو در زمان تصادف
  4. تصاویر و گزارش کارشناسی بیمه
  5. اعلام نظر تعمیرکار
  6. نظر کارشناسی

موارد فوق می‌باید به نمونه دادخواست مطالبه افت قیمت خودرو پیوست شده و به دادگاه مربوطه ارجاع داده شوند. البته اگر در زمان تصادف کروکی کشیده نشده باشد، کارشناس شورای حل اختلاف با در نظر گرفتن شواهد و شرح حادثه، کروکی را ترسیم خواهد کرد. در ادامه، باید عنوان کرد که قبل از تنظیم نمونه متن دادخواست افت قیمت خودرو، سال ساخت و رنگ خودرو را نیز باید در نظر گرفت. زیرا عرفاً، خسارت افت قیمت به خودروهایی که بالای ۵ یا ۶ سال سن دارند، تعلق نمی‌گیرد. خودروهایی که از سال ساخت آن‌ها بیشتر از ۳ سال نگذشته باشد، افت قیمت بیشتری خواهند داشت. برای خودروهای وارداتی نیز که بعد از ۵ یا ۶ سال، قیمت و ارزش بالای خود را حفظ کرده و در صورت تصادف، افت قیمت قابل توجهی خواهند داشت، در نهایت این نظر کارشناس است که تعیین می‌کند که آیا باتوجه به میزان خسارت وارده، خسارت افت قیمت خودرو قابل مطالبه است یا خیر.

image4

متن دادخواست مطالبه خسارت افت قیمت خودرو


در متن نمونه دادخواست افت قیمت خودرو، می‌باید تا مشخصات فردی شخص آسیب دیده و همان متقاضی، آورده شود. به مواردی مانند خواهان، خوانده و وکیل هم باید اشاره گردد. در ادامه نیز، خواسته یا موضوع و بهای آن نیز توضیح داده می‌شود. دلایل و منضمات هم آورده می‌شوند. در ادامه، در متن باید شماره بیمه نامه، نام شرکت بیمه و شرح تصادف و میزان خسارت وارده با اشاره به بخش‌های آسیب دیده، عنوان شوند. پس از آن، باید به درخواست جهت میزان خسارت افت قیمت خودرو در اثر تصادف اشاره شده و راننده آسیب دیده آن را از ریاست دادگاه درخواست نماید. ضمن اینکه وقوع حادثه و انجام تصادف را با روز و ساعت زمان تصادف در متن بیاورد. البته راننده آسیب دیده باید اشاره کند که با انجام کارشناسی، راننده مقابل ۱۰۰ درصد مقصر بوده و به اختلاف قیمت تعهدات بیمه و میزان بیمه در نظر گرفته شده برای خودروی خود، اشاره‌ای داشته باشد و آن را توضیح دهد. در انتها نیز با امضا و اثر انگشت، نمونه دادخواست افت قیمت خودرو را تکمیل کرده و تاریخ درخواست نیز می‌باید ثبت شود.

جمع بندی و نتیجه گیری

تصادف کردن، باتوجه به سبک رانندگی‌های شهری و بین شهری در کشورمان، به امری اجتناب ناپذیر تبدیل شده است و لحظه‌ای غفلت باعث می‌شود تا جان و مال خود را به خطر بیندازیم. در صورت وقوع تصادف، اگر بین راننده آسیب دیده و مقصر برای انجام مطالبه خسارت افت قیمت خودرو، توافقی حاصل شود، قائله در همین جا خاتمه خواهد یافت. اما در غیر این صورت، راننده آسیب دیده می‌باید با استفاده از نمونه دادخواست افت قیمت خودرو، مبلغ مربوط به خسارت افت قیمت خودروی خود را درخواست کرده و برای این کار، باید مراحلی که در پاراگراف‌های فوق شرحشان رفت، به صورت دقیق، رعایت و دنبال شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *